ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน SUMMER DREAM IN KOREA 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน SUMMER DREAM IN KOREA 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน
  • ออกเดินทางบินสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
  • เยือนมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง เยี่ยมชมถ้ำที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ถ้ำควังมยอง
  • พาท่านไปสนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  • ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ เดินชิลที่หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
  • พบประสบการณ์เรียนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก  ช้อปปิ้งสุดชิคที่ตลาดเมียงดง

ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน SUMMER DREAM IN KOREA 5 วัน 3 คืน

รหัส KR-ZG086

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง  14,900 บาท/ท่าน

ทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน SUMMER DREAM IN KOREA 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เกาหลี ฤดูร้อน SUMMER DREAM IN KOREA 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) วันที่ 2 : เกาหลีใต้ – สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ - ONE MOUNT (SNOW PARK) - ถ้ำควังมยอง – ป้อมปราการฮวาชอง

เที่ยวเกาหลี ฤดูร้อน วันที่ 3 : นำท่านไปสัมผัสประสบการณ์เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – โสมเกาหลี - คอสเมติค – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - หอคอยโซลทาวเวอร์

เที่ยวเกาหลี เอเวอร์แลนด์ วันที่ 4 : นำท่านเที่ยวชมน้ำมันสน – ฮ็อตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ฮงอิก - พลอยอะเมทิส - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ วันที่ 5 : ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
1-พ.ค.-605-พ.ค.-601490014900149005000
2-พ.ค.-606-พ.ค.-601490014900149005000
3-พ.ค.-607-พ.ค.-601590015900159005000
4-พ.ค.-608-พ.ค.-601890018900189005000
5-พ.ค.-609-พ.ค.-601890018900189005000
6-พ.ค.-6010-พ.ค.-601890018900189005000
7-พ.ค.-6011-พ.ค.-601890018900189005000
8-พ.ค.-6012-พ.ค.-601490014900149005000
9-พ.ค.-6013-พ.ค.-601490014900149005000
10-พ.ค.-6014-พ.ค.-601590015900159005000
11-พ.ค.-6015-พ.ค.-601590015900159005000
12-พ.ค.-6016-พ.ค.-601590015900159005000
13-พ.ค.-6017-พ.ค.-601490014900149005000
14-พ.ค.-6018-พ.ค.-601490014900149005000
15-พ.ค.-6019-พ.ค.-601490014900149005000
16-พ.ค.-6020-พ.ค.-601490014900149005000
17-พ.ค.-6021-พ.ค.-601590015900159005000
18-พ.ค.-6022-พ.ค.-601590015900159005000
19-พ.ค.-6023-พ.ค.-601590015900159005000
20-พ.ค.-6024-พ.ค.-601490014900149005000
21-พ.ค.-6025-พ.ค.-601490014900149005000
22-พ.ค.-6026-พ.ค.-601490014900149005000
23-พ.ค.-6027-พ.ค.-601490014900149005000
24-พ.ค.-6028-พ.ค.-601590015900159005000
25-พ.ค.-6029-พ.ค.-601590015900159005000
26-พ.ค.-6030-พ.ค.-601590015900159005000
(เต็ม) 27 พ.ค. 256031-พ.ค.-601490014900149005000
28-พ.ค.-601-มิ.ย.-601490014900149005000
29-พ.ค.-602-มิ.ย.-601490014900149005000
30-พ.ค.-603-มิ.ย.-601490014900149005000
31-พ.ค.-604-มิ.ย.-601590015900159005000
1-มิ.ย.-605-มิ.ย.-601590015900159005000
2-มิ.ย.-606-มิ.ย.-601590015900159005000
3-มิ.ย.-607-มิ.ย.-601490014900149005000
4-มิ.ย.-608-มิ.ย.-601490014900149005000
5-มิ.ย.-609-มิ.ย.-601490014900149005000
6-มิ.ย.-6010-มิ.ย.-601490014900149005000
7-มิ.ย.-6011-มิ.ย.-601590015900159005000
8-มิ.ย.-6012-มิ.ย.-601590015900159005000
9-มิ.ย.-6013-มิ.ย.-601590015900159005000
10-มิ.ย.-6014-มิ.ย.-601490014900149005000
11-มิ.ย.-6015-มิ.ย.-601490014900149005000
12-มิ.ย.-6016-มิ.ย.-601490014900149005000
13-มิ.ย.-6017-มิ.ย.-601490014900149005000
14-มิ.ย.-6018-มิ.ย.-601590015900159005000
15-มิ.ย.-6019-มิ.ย.-601590015900159005000
16-มิ.ย.-6020-มิ.ย.-601590015900159005000
17-มิ.ย.-6021-มิ.ย.-601490014900149005000
18-มิ.ย.-6022 เม.ษ. 25601490014900149005000
19-มิ.ย.-6023-มิ.ย.-601490014900149005000
20-มิ.ย.-6024-มิ.ย.-601490014900149005000
21-มิ.ย.-6025-มิ.ย.-601590015900159005000
23-มิ.ย.-6027-มิ.ย.-601590015900159005000
24-มิ.ย.-6028-มิ.ย.-601490014900149005000
25-มิ.ย.-6029-มิ.ย.-601490014900149005000
26-มิ.ย.-6030-มิ.ย.-601490014900149005000
(เต็ม) 27 มิ.ย. 25601-ก.ค.-601490014900149005000
28-มิ.ย.-602-ก.ค.-601590015900159005000
29-มิ.ย.-603-ก.ค.-601590015900159005000
30-มิ.ย.-604-ก.ค.-601590015900159005000
22-มิ.ย.-6126-มิ.ย.-601590015900159005000
Posted in Korea.