ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู SEOUL JEJU PLUS WINTER 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู SEOUL JEJU PLUS WINTER 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู
  • นำท่านบินไปเยือนเกาะเจจู โดยสายการบิน  EASTAR JET  
  • แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาชื่อดังอย่าง O’SULLOC  นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดซันบังซา
  • แวะชมทัศนียภาพของ  ยอดเขาซองซานอิลจุลบง สถานที่โด่งดังซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก 
  • เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม ซองอึบ   หมู่บ้านโบราณ ชมโชว์การแสดงม้า PONY VALLEY  
  • สัมผัสโลกใต้น้ำ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  63 SEA WORLD AQUARIUM  

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู SEOUL JEJU PLUS WINTER 5 วัน 3 คืน

รหัส KR-TW077

SOLD OUT

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู SEOUL JEJU PLUS WINTER 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เกาหลี เกาะเชจู SEOUL JEJU PLUS WINTER 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : นำท่านเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านฝรั่งเศส - เที่ยวชมหอสังเกตุการณ์ โอดูซาน - เกาะเชจู– ฮัลโหลคิตตี้ -พิพิธภัณฑ์ชโอซุลลอค ดินแดนที่ได้รับขวัญจากธรรมชาติ- นมัสการพระ วัดซันบังซา

เที่ยวเกาหลี เกาเชจู วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ภูเขาสูงสุดในเกาหลีใต้ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ศูนย์น้ำมันสน – ซอฟจิโกจิ – ทุ่งดอกเรป- หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ราคาถูก วันที่ 4 : กรุงโซล – ร้านสมุนไพร – ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - HONGDAE SHOPPING STREET +ถ่ายรูปชุดฮันบก - ชมวิวตึก 63 - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง

ทัวร์เกาหลี โซล วันที่ 5 : ศูนย์โสม – หอคอยกรุงโซล - พระราชวังถ็อกซูกุง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ

เที่ยวเกาหลี โซล

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
4-ก.พ.-608-ก.พ.-601790017900179005900
5-ก.พ.-609-ก.พ.-601750017500175005900
6-ก.พ.-6010-ก.พ.-601750017500175005900
7-ก.พ.-6011-ก.พ.-601750017500175005900
11-ก.พ.-6015-ก.พ.-601950019500195005900
12-ก.พ.-6016-ก.พ.-601790017900179005900
13-ก.พ.-6017-ก.พ.-601750017500175005900
14-ก.พ.-6018-ก.พ.-601750017500175005900
18-ก.พ.-6022-ก.พ.-601790017900179005900
19-ก.พ.-6023-ม.ค.-601750017500175005900
20-ก.พ.-6024-ก.พ.-601750017500175005900
21-ก.พ.-6025-ก.พ.-601750017500175005900
25-ก.พ.-6001 มี.ค 25601790017900179005900
26-ก.พ.-6002 มี.ค 25601750017500175005900
27-ก.พ.-6003 มี.ค 25601750017500175005900
28-ก.พ.-6004 มี.ค 25601750017500175005900
Posted in Korea.