ทัวร์เจแปนแอลป์ 2560 PRO TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เจแปนแอลป์ 2560 PRO TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน

ทัวร์เจแปนแอลป์ 2560
  • ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์
  • ชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์
  • เที่ยวชมเมืองมรดกโลกชื่อดังของญี่ปุ่น  ณ เมืองชิราคาว่าโกะ พร้อมเก็บความประทับใจไม่รู้ลืม
  • ออกเดินทางเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า
  • นำท่านเที่ยวชม ปราสาทมัทสึโมโต้ ซึ่งมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
  • ชมการจัดแสดงไฟ NABANA NO SATO ธีมปาร์คขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า

ทัวร์เจแปนแอลป์ 2560 PRO TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน

รหัส JP-GO162

สายการบินแจแปนอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง  49,900 บาท/ท่าน

ทัวร์เจแปนแอลป์ 2560 PRO TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เจแปนแอลป์ 2560 PRO TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ถึงสนามบินนาโกย่า วันที่ 2 : นำท่านสู่เมืองนาโกย่า – เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ มรดกโลก – เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ –ซันมาจิซูจิ

เที่ยวเจแปนแอลป์ วันที่ 3 :นำท่านไปสัมผัสบรรยากาศ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – สถานีทาเทยาม่า – ยอดเขาทาเทยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ

เที่ยวเจแปนแอลป์ 2560 วันที่ 4 : นำท่านสู่เมืองมัสซึโมโต้ – ปราสาทมัสซึโมโต้ – เมืองเอนะเคียว-ล่องเรือยะกะตะ – NABANA NO SATO [ชมไฟ]

เที่ยวทาคายาม่า วันที่ 5 : นมัสการขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ – พาท่านไปช้อปปิ้งกับย่านการค้าโอสึ – ช้อปปิ้งสินค้าย่านซาคาเอะ - [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ – ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 2000 เยน ]

เที่ยวทาคายาม่า ราคาถูก วันที่ 6 : สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
16 เม.ษ. 256021 เม.ษ. 25605490051900469008900
17 เม.ษ. 256022 เม.ษ. 25605490051900469008900
1-พ.ค.-606-พ.ค.-605490051900469008900
11-พ.ค.-6016-พ.ค.-605290049900449008900
18-พ.ค.-6023-พ.ค.-605290049900499008900
19-พ.ค.-6024-พ.ค.-605290049900499008900
26-พ.ค.-6031-พ.ค.-604990046900429008900
Posted in Japan.