ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก
  • ออกเดินทางสู่ประเทศจีน โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์
  • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
  • ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์
  • นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
  • นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
  • ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
  • เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา – ไก่แดง – หมูพันปี - ซี่โครงหมูอูซี– ไก่ขอทาน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน

รหัส CN- ZG116

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์  ราคาเริ่มต้นเพียง 10,777 บาท/ท่าน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก HEAVEN OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ วันที่ 2 : นำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านชาหลงจี่ง – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย เที่ยวเซี่ยงไฮ้ วันที่ 3 : นำท่านเที่ยวชมร้านผ้าไหม – หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – เซี่ยงไฮ้ – ขึ้นตึกเชี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) วันที่ 4 : นำท่านไปลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ วันที่ 5 : นำท่านเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
17 มี.ค 256021 มี.ค 25601077712777127773500
31 มี.ค 256004 เม.ษ. 25601177713777137773500
(เต็ม) 05 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 25601177713777137773500
06 เม.ษ. 256010 เม.ษ. 25601177713777137773500
07 เม.ษ. 256011 เม.ษ. 25601177713777137773500
(เต็ม) 08 เม.ษ. 256012 เม.ษ. 25601177713777137773500
09 เม.ษ. 256013 เม.ษ. 25601177713777137773500
10 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 25601377715777157773500
11 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 25601577717777177774000
(เต็ม) 12 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 25601577717777177774000
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25601577717777177774000
14 เม.ษ. 256018 เม.ษ. 25601377715777157773500
(เต็ม) 19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25601177713777137773500
21 เม.ษ. 256025 เม.ษ. 25601177713777137773500
26 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 25601177713777137773500
28 เม.ษ. 25602411841277714777147773500
2411852411891277714777147773500
2411872411911277714777147773500
(เต็ม) 09 พ.ค. 25602411951077712777127773500
2411922411961077712777127773500
(เต็ม) 12 พ.ค. 25602411981077712777127773500
2411992412021077712777127773500
2412012412051077712777127773500
2412062412101077712777127773500
2412082412121077712777127773500
(เต็ม) 07 มิ.ย. 25602412241077712777127773500
2412222412261077712777127773500
2412272412311077712777127773500
2412292412331077712777127773500
2412342412381077712777127773500
2412362412401077712777127773500
2412412412451077712777127773500
Posted in China.