ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  • นำท่านเที่ยวชม มหานครเซี่ยงไฮ้ ออกเดินทางโดย สายการบิน แอร์เอเชียเอ๊กซ์
  • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก
  • นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
  • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง
  • ช้อปปิ้งจุใจตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยวและถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้
  • เมนูพิเศษ !! ขาหมูซูโจว ซี่โครงหมูอูซี เสี่ยวหลงเป่า ไก่แดง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน

รหัส CN - ZG121

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ นานกิง 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ วันที่ 2 :นำท่านสู่ เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมบรรยากาศเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ วันที่ 3 : นำท่านสู่เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-SKY WALK-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนน นานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว เที่ยวเซี่ยงไฮ้ วันที่ 4 : เซี่ยงไฮ้ – เที่ยวสนุกกับ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ราคาถูก วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
25-ก.พ.-6001 มี.ค 25601299912999129993500
04 มี.ค 256008 มี.ค 25601399913999139993500
11 มี.ค 256015 มี.ค 25601399913999139993500
18 มี.ค 256022 มี.ค 25601399913999139993500
25 มี.ค 256029 มี.ค 25601399913999139993500
01 เม.ษ. 256005 เม.ษ. 25601499914999149993500
05 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 25601599915999159993500
06 เม.ษ. 256010 เม.ษ. 25601599915999159993500
07 เม.ษ. 256011 เม.ษ. 25601499914999149993500
08 เม.ษ. 256012 เม.ษ. 25601499914999149993500
09 เม.ษ. 256013 เม.ษ. 25601499914999149993500
10 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 25601699916999169994500
11 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 25601999919999199994500
12 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 25601999919999199994500
13 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25601999919999199994500
14 เม.ษ. 256018 เม.ษ. 25601699916999169994500
22 เม.ษ. 256026 เม.ษ. 25601499914999149993500
29 เม.ษ. 25603-พ.ค.-601699916999169994500
6-พ.ค.-6010-พ.ค.-601499914999149993500
13-พ.ค.-6017-พ.ค.-601399913999139993500
20-พ.ค.-6024-พ.ค.-601399913999139993500
27-พ.ค.-6031-พ.ค.-601399913999139993500
10-มิ.ย.-6014-มิ.ย.-601299912999129993500
17-มิ.ย.-6021-มิ.ย.-601299912999129993500
24-มิ.ย.-6028-มิ.ย.-601299912999129993500
Posted in China.