ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมัน
  • นำท่านบินตรงสู่กรุงบรัสเซล (BRUSSEL) ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย
  • จัดโปรแกรมเที่ยวยุโรปแบบสบายๆไม่เหนื่อย เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (GRAND PLACE) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป
  • แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) กลางหุบเขาอันสวยงาม
  • นำท่านล่องเรือ RHINE CRUISE ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE)
  • นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (COLOGNE CATHEDRAL)
  • พาท่านไปล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ดินแดนแห่งเสรีภาพ

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน

รหัส EU-GO086

สายการบินไทย ราคาเริ่มต้นเพียง 76,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เยอรมัน เที่ยวเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : นำท่านสู่กรุงบรัสเซลส์(ประเทศเบลเยี่ยม) – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม – กรุงลักเซมเบิร์ก (ประเทศลักเซมเบิร์ก) เที่ยวเยอรมัน วันที่ 3 : นำท่านเข้าไปชมเมืองไฮเดลเบิร์ก – เที่ยวชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ประตูคืนเดียว –ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – แฟรงก์เฟิร์ต (ประเทศเยอรมัน) – จัตุรัสโรเมอร์ – สถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต - ถนน ZEIL เที่ยวเนเธอแลนด์ วันที่ 4 : นำท่านท่าเรือบ๊อบพาร์ด – ล่องเรือ – ท่าเรือเซนต์กอร์ – เมืองโคโลญ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ เที่่ยวลักซัมเบิร์ก วันที่ 5 : นำท่านเข้าโคโลญ – ช๊อปปิ้ง ROERMOND OUTLET – เทศกาลดอกไม้ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม เที่ยวอัมเตอร์ดัม วันที่ 6 : นำท่านสู่อัมสเตอร์ดัม– ล่องเรือ –จัตุรัสดัมสแควร์ – บรัสเซลส์– จัตุรัสกรองด์ปลาซ วันที่ 7 : บรัสเซลส์ – สนามบิน วันที่ 8 : กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
07 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 25607690076900769007500
10 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25607690076900769007500
Posted in Europe.