ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก เที่ยวเวียดนาม เที่ยวฮานอย ไปกับ Grandholiday

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวกับบริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด ยินดีให้บริการโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก เที่ยวเวียดนาม เที่ยวฮานอย ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามใต้ ชม ที่เที่ยวเวียดนาม เช่น  เช่น ฮานอย อ่าวฮาลอง นครโฮจิมินท์  โบสถ์นอร์ทเธอดาม พิพิธภัณฑ์สงคราม พระราชวังบ๋าวได๋ สุสานโฮจิมินท์ ตลาดเบนถันห์ เป็นต้น  เวียดนาม เป็นอีกประเทศที่ได้รับความสนใจในหมู่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

บริษัท แกรนด์ฮอลิเดย์ มีความพร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษา โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม  เที่ยวเวียดนาม เที่ยวฮานอย ท่านสามารถเลือกโปรแกรมทัวร์เวียดนาม ได้จากด้านล่าง  นอกจากนี้เรายินดีให้คำปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์เวียดนาม ตามความประสงค์ของท่าน

เที่ยวฮานอย ทัวร์เวียดนาม LOVELY HANOI 3 วัน 2 คืน

 • นำท่านบินไปตรงสู่ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินการ์ตาร์ แอร์ไลน์
 • สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมลิ้มลองรสอาหารทะเลที่ ฮาลองเบย์
 • ชมการแสดง พื้นเมืองละครหุ่นกระบอกน้ำ คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดเจดีย์เสาเดียว ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และ ถนน 36 สาย

ราคาเริ่มต้นเพียง : 9,999 บาท

เที่ยวโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

 • ออกเดินทางสู่เวียดนาม โดยสายการบินนกแอร์
 • เที่ยวชม มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
 • ชมอุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม
 • นำท่านเข้าชมเมือง “ดาลัด” สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค  พร้อมสัมผัสอากาศเย็นสดชื่นได้ตลอดทั้งปี
 • นำท่านแวะชม ซาฮาร่า เวียดนาม หรือ ทะเลทรายมุยเน่ สีขาวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
 • นำท่านไปผ่อนคลายด้วยการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแบบจุใจ ที่ตลาดเบนถันห์
 • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

ราคาเริ่มต้นเพียง : 12,900 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

 • ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบินนกแอร์
 • นำท่านเที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
 • ออกเดินทางล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
 • พาท่านไปเคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
 • ชมการแสดงโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
 • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***

ราคาเริ่มต้นเพียง : 12,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทางด้วยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (สายการบินอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในโลกของ สกายแทร็กซ์ ปี 2015) เที่ยวชมเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว“ฮาลองเบย์” สักการะ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

ราคาเริ่มต้นเพียง : 14,900 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา 5 วัน 4 คืน ราคาถูก

 • นำท่านไปเที่ยวชมความงดงามธรรมชาติ ของ “ซาปา” เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
 • สัมผัสชมบรรกาศธรรมชาติการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต
 • พาท่านกินลม ชมวิวกับความงดงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน
 • ผ่อนคลายจากการเดินทางไปกับสายน้ำ ที่น้ำตก SILVER WATER FALL
 • พาท่านคารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำถนน 36 สาย

ราคาเริ่มต้นเพียง : 13,900 บาท

ทัวร์ฮานอย เที่ยวฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน ราคาถูก

นำท่านล่องเรือ ชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้าถนน 36 สาย ชม สุสานท่านโฮจิมินห์เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมโชว์ หุ่นกระบอกน้ำ เต็มอิ่มกับซีฟู้ดบนเรือ

ราคาเริ่มต้นเพียง : 12,900 บาท

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

นำท่านเข้าชมเมือง “ดาลัด” สัมผัสบรรยากาศ ที่สุดแสนโรแมนติค พร้อมสัมผัสอากาศเย็นได้ตลอดทั้งปี ชม ซาฮาร่า เวียดนาม หรือ ทะเลทรายมุยเน่ สีขาวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตก “ดาตันลา” ผ่อนคลายด้วยการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแบบจุใจ ที่ตลาดเบนถันห์

ราคาเริ่มต้นเพียง : SOLD OUT

ทัวร์เวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเวียดนาม โฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี

 • ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบินนกแอร์
 • นำท่านชมความงามแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสแบบเก่าแก่
 • ชม จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม อุโมงค์กู๋จี
 • ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน เป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด
 • พาท่านล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืน

ราคาเริ่มต้นเพียง : SOLD OUT

ทัวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ เวียนนามกลาง เวียดนามใต้ 6 วัน 4 คืน

 • พาท่านออกเดินทางสู่เวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
 • นำท่านเที่ยวเมือง “เว้” อาณาจักรโบราณ พาท่านล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
 • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เที่ยว “ฮอยอัน” ถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ถนน 36 สาย ชมการแสดงโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • พิเศษ ! เมนูอาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***

ราคาเริ่มต้นเพียง : SOLD OUT

ทัวร์เวียดนาม ซาปา เที่ยวฮานอย เที่ยวซาปา 4 วัน 3 คืน ราคาถูก

นำท่านบินไปตรงสู่ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ ชมเมืองซาปา เมืองแห่งลมหนาว สายหมอก และดอกไม้ ชมนาขั้นบันไดอันสวยงามที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ชมความสวยงามของดอกไม้บนยอดเขาฮัมรอง พร้อมใชมวิวเมืองซาปาแบบพาโนรามา ผ่อนคลายเดินเล่นสบายๆ และช้อปปิ้งที่ “ซาปา ไนท์มาร์เก็ต” แวะช้อปปิ้งของฝากคนทางบ้านที่ถนน 36 สาย มีสินค้าหลากหลายชนิดให้ช้อปกันอย่างจุใจ

ราคาเริ่มต้นเพียง : SOLD OUT