ทัวร์โตเกียว เที่ยวโตเกียว STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์โตเกียว เที่ยวโตเกียว STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โตเกียว
  • ออกเดินทางบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์
  • ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัด
  • ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ
  • ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
  • ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน

ทัวร์โตเกียว เที่ยวโตเกียว STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5 วัน 3 คืน

รหัส JP- ZG158

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

ราคาเริ่มเพียง 27,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์โตเกียว เที่ยวโตเกียว STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์โตเกียว เที่ยวโตเกียว TOKYO LOVE LOVE 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : นำท่านสู่สนามบินนาริตะ -ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี- วัดอาซากุสะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ เที่ยวโตเกียว วันที่ 3 : นำท่านไปพบกับภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -ช้อปปิ้งชินจุกุ เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว วันที่ 4 :นำท่านสู่ กรุงโตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
16-พ.ค.-6020-พ.ค.-602790027900279008000
17-พ.ค.-6021-พ.ค.-602890028900289008000
18-พ.ค.-6022-พ.ค.-602890028900289008000
19-พ.ค.-6023-พ.ค.-602890028900289008000
20-พ.ค.-6024-พ.ค.-602790027900279008000
23-พ.ค.-6027-พ.ค.-602790027900279008000
24-พ.ค.-6028-พ.ค.-602890028900289008000
25-พ.ค.-6029-พ.ค.-602890028900289008000
26-พ.ค.-6030-พ.ค.-602890028900289008000
27-พ.ค.-6031-พ.ค.-602790027900279008000
30-พ.ค.-603-มิ.ย.-602790027900279008000
31-พ.ค.-604-มิ.ย.-602890028900289008000
1-มิ.ย.-605-มิ.ย.-602890028900289008000
2-มิ.ย.-606-มิ.ย.-602890028900289008000
3-มิ.ย.-607-มิ.ย.-602790027900279008000
6-มิ.ย.-6010-มิ.ย.-602790027900279008000
7-มิ.ย.-6011-มิ.ย.-602890028900289008000
8-มิ.ย.-6012-มิ.ย.-602890028900289008000
9-มิ.ย.-6013-มิ.ย.-602890028900289008000
10-มิ.ย.-6014-มิ.ย.-602790027900279008000
13-มิ.ย.-6017-มิ.ย.-602790027900279008000
14-มิ.ย.-6018-มิ.ย.-602890028900289008000
15-มิ.ย.-6019-มิ.ย.-602890028900289008000
16-มิ.ย.-6020-มิ.ย.-602890028900289008000
17-มิ.ย.-6021-มิ.ย.-602790027900279008000
20-มิ.ย.-6024-มิ.ย.-602790027900279008000
21-มิ.ย.-6025-มิ.ย.-602890028900289008000
22-มิ.ย.-6026-มิ.ย.-602890028900289008000
23-มิ.ย.-6027-มิ.ย.-602890028900289008000
24-มิ.ย.-6028-มิ.ย.-602790027900279008000
27-มิ.ย.-601-ก.ค.-602790027900279008000
28-มิ.ย.-602-ก.ค.-602890028900289008000
29-มิ.ย.-603-ก.ค.-602890028900289008000
30-มิ.ย.-604-ก.ค.-602890028900289008000
Posted in Japan.