ทัวร์โอซาก้า เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์โอซาก้า เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โอซาก้า
  • นำท่านออกเดินทางสู่ญี่ปุ่นโดยสายการแอร์เอเชียเอ๊กซ์
  • นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
  • เพลิดเพลินไปกับสโนว์สเลด ณ ลานสกี ฟูจิ เท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
  • เปิดประสบการณ์ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ + ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ
  • ชมมรดกโลกวัดน้ำใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
  • ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับย่านดังใจกลางเมืองชินจูกุ + ชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน 

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

ราคา 36,900 บาท/ท่าน

ทัวร์โอซาก้า เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทาง ทัวร์โอซาก้า เที่ยวโตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนาบินนาริตะ วันที่ 2 : นำท่านเที่ยวชมวัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ให้ท่านไปช้อปปิ้งชินจูกุ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วันที่ 3 : นำท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วันที่ 4 : นำท่านสู่หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน ทัวร์โตเกียว วันที่ 5 : นำท่านสู่นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ เที่ยวโอซาก้า วันที่ 6 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
10-ม.ค.-6015-ม.ค.-603690036900369008000
11-ม.ค.-6016-ม.ค.-603690036900369008000
17-ม.ค.-6022-ม.ค.-603690036900369008000
18-ม.ค.-6023-ม.ค.-603690036900369008000
24-ม.ค.-6029-ม.ค.-603790037900379008000
25-ม.ค.-6030-ม.ค.-603790037900379008000
31-ม.ค.-601-ก.พ.-603690036900369008000
7-ก.พ.-6012-ก.พ.-603790037900379008000
8-ก.พ.-6013-ก.พ.-603790037900379008000
9-ก.พ.-6014-ก.พ.-603790037900379008000
14-ก.พ.-6019-ก.พ.-603690036900369008000
15-ก.พ.-6020-ก.พ.-603690036900369008000
21-ก.พ.-6026-ก.พ.-603690036900369008000
22-ก.พ.-6027-ก.พ.-603690036900369008000
28-ก.พ.-6005 มี.ค 25603690036900369008000
01 มี.ค 256006 มี.ค 25603790037900379008000
07 มี.ค 256012 มี.ค 25603790037900379008000
08 มี.ค 256013 มี.ค 25603790037900379008000
14 มี.ค 256019 มี.ค 25603790037900379008000
15 มี.ค 256020 มี.ค 25603790037900379008000
Posted in Japan.