ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
  • ออกเดินทางจากเยือนเกาะไต้หวันเดินทาง โดยสายการบิน นกสกู๊ต
  • นำท่านไปล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
  • พาท่านไปชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
  • นำท่านไปตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
  • พาท่านชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
  • นำท่านช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน

รหัส TW - ZG030

สายการบินนกสกู๊ต

ราคาเริ่มต้นเพียง  15,777 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน -นำท่านสู่วัดจงไถซาน - ล่องเรือชมบรรยากาศ ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - พักผ่อน อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว

เที่ยวไต้หวัน วันที่ 3 : นำท่านสู่กรุงไทเป -ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ไต้หวัน ทัวร์ วันที่ 4 : นำท่านไปเทียวชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) -ซีเหมินติง

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
06 เม.ษ. 256010 เม.ษ. 25602077720777207776000
(เต็ม) 07 เม.ษ. 256011 เม.ษ. 25601877718777187775000
10 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 25602477724777247778000
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25602477724777247778000
(เต็ม) 14 เม.ษ. 256018 เม.ษ. 25602477724777247778000
17 เม.ษ. 256021 เม.ษ. 25601877718777187775000
19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25601877718777187775000
(เต็ม) 20 เม.ษ. 256024 เม.ษ. 25601877718777187775000
21 เม.ษ. 256025 เม.ษ. 25601877718777187775000
24 เม.ษ. 256028 เม.ษ. 25601877718777187775000
25 เม.ษ. 256029 เม.ษ. 25601877718777187775000
(เต็ม) 26 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 25601877718777187775000
27 เม.ษ. 25601-พ.ค.-602077720777207776000
28 เม.ษ. 25602-พ.ค.-602077720777207776000
(เต็ม) 03 พ.ค. 25607-พ.ค.-602077720777207776000
4-พ.ค.-608-พ.ค.-602077720777207776000
5-พ.ค.-609-พ.ค.-602077720777207776000
10-พ.ค.-6014-พ.ค.-602077720777207776000
11-พ.ค.-6015-พ.ค.-601977719777197775000
12-พ.ค.-6016-พ.ค.-601977719777197775000
17-พ.ค.-6021-พ.ค.-601777717777177775000
(เต็ม) 18 พ.ค. 256022-พ.ค.-601777717777177775000
19-พ.ค.-6023-พ.ค.-601777717777177775000
24-พ.ค.-6028-พ.ค.-601777717777177775000
25-พ.ค.-6029-พ.ค.-601777717777177775000
26-พ.ค.-6030-พ.ค.-601777717777177775000
31-พ.ค.-604-มิ.ย.-601777717777177775000
Posted in Taiwan.