ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
  • พาท่านไปชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
  • นำท่านชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
  • พาท่านล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
  • ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
  • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน

รหัส TW-ZG031

สายการบินนกสกู๊ต

ราคาเริ่มต้นเพียง  23,777 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน

 วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน – นำท่านสู่วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้

เที่ยวไต้หวัน วันที่ 3 : นำท่านสู่เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – ไทจง - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว

เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก วันที่ 4 : นำท่านสู่ไทจง – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101(ไม่รวม ค่าขึ้นตีก) – COSMETIC SHOP

เที่ยวไต้หวัน แย่หลิว วันที่ 5 : นำท่านสู่ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก วันที่ 6 : นำท่านสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง วันที่ 7 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
27 มี.ค 256002 เม.ษ. 25602377723777237778500
30 เม.ษ. 25606-พ.ค.-602577725777257778500
7-พ.ค.-6013-พ.ค.-602577725777257778500
8-พ.ค.-6014-พ.ค.-602577725777257778500
14-พ.ค.-6020-พ.ค.-602377723777237777500
21-พ.ค.-6027-พ.ค.-602377723777237777500
22-พ.ค.-6028-พ.ค.-602377723777237777500
28-พ.ค.-603-มิ.ย.-602377723777237777500
29-พ.ค.-604-มิ.ย.-602377723777237777500
Posted in Taiwan.