ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เที่ยวไทเป ราคาถูก ไปกับ Grand Holiday

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไปกับบริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด ยินดีให้บริการโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน  เที่ยวไทเป  ราคาถูก  นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ไต้หวัน  เช่น ทะเลสาบสุริยัน จันทรา อุทยานทาโรโกะ  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานเย่หลิ่ว  ชมความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ซีเหมินติง แกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำท่าน เที่ยวไต้หวัน เที่ยวไทเป ให้บริการดีประทับใจ

บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ มีความพร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษา โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เที่ยวไทเป ราคาถูก ท่านสามารถเลือกโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ได้จากด้านล่าง  นอกจากนี้เรายินดีให้คำปรึกษา เที่ยวไต้หวันช่วงไหนดี  เที่ยวไต้หวัน เที่ยวไทเป  รวมทั้งการจัดกรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน ตามความประสงค์ของท่าน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน

 • พาท่านไปชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • นำท่านชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • พาท่านล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้นเพียง : 23,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน

 • ออกเดินทางจากเยือนเกาะไต้หวันเดินทาง โดยสายการบิน นกสกู๊ต
 • นำท่านไปล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
 • พาท่านไปชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • นำท่านไปตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • พาท่านชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • นำท่านช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ราคาเริ่มต้นเพียง : 17,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน

 • ออกเดินทางบินตรงสู่เกาะใต้หวัน โดยสายการบิน ไชนาแอร์ไลน์ สายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน
 • นำท่านนั่งรถไฟสายโบราณ ชมธรรมชาติที่ อุทยานอาลีซาน
 • นำท่านชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณและเก่าแก่ของใต้หวันที่เป็นเอกลักษณ์
 • นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะใต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
 • พาท่านล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด พร้อมกับ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
ราคาเริ่มต้นเพียง : 34,900 บาท

เที่ยวไทเป ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

 • นำท่านออกเดินทางไปสู่ไต้หวัน โดยสายการบินนกสกู๊ต
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
 • นำท่านไปชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
 • ให้ท่านไปขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
 • นำท่านไปแช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา
 • ให้ท่านไปช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง : 21,900 บาท

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน BY TG

 • นำท่านไปเยือนเกาะไต้หวัน โดยสายการบินไทย
 • นำท่านเที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • พาท่านล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • นำท่านตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึกไทเป 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

ราคาเริ่มต้นเพียง : 21,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 2560 GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน

 • นำท่านบินไปเยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ให้ท่านชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • พบกับความอลังการสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • นำท่านชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • พิเศษสุด 
 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
ราคาเริ่มต้นเพียง : 25,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน

 • นำท่านไปล่องเรือ ชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
 • นำท่านแวะชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
 • นำท่านขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
 • นำท่านได้ลิ้มรส บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
 • บริการ FREE WIFI ให้ท่านบนรถ ออกเดินทางโดยสายการบิน นกสกู๊ต
 • ราคาเริ่มต้นเพียง : 18,900 บาท