ทัวร์ไต้หวัน 2560 GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน 2560 GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ตุรกี 10 วัน
 • นำท่านบินไปเยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ให้ท่านชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • พบกับความอลังการสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • นำท่านชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • พิเศษสุด 
 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

ทัวร์ไต้หวัน 2560 GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน

รหัส TW-ZG023

สายการบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง  25,777 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน 2560 GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ไต้หวัน 2560 GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้

ท่องเที่ยวไต้หวัน วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชาอูหลง - เมืองไทจง

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน วันที่ 3 : ไทจง-โรงงานพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ- พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - ตลาดซีเหมินติง

เที่ยวไทเป วันที่ 4 : เมืองฮัวเหลียน – อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - ร้านหยก

เที่ยวไทเป ราคาถูก วันที่ 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ช้อปปิ้งร้าน COSMETIC

ทัวร์ไทเป ราคาถูก

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
4-ม.ค.-608-ม.ค.-602577725777257776500
11-ม.ค.-6015-ม.ค.-602577725777257776500
8-ก.พ.-6012-ก.พ.-602777727777277776500
25 มี.ค 256029 มี.ค 25602577725777257776500
29 มี.ค 256002 เม.ษ. 25602577725777257776500
05 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 25602677726777267776500
16 เม.ษ. 256020 เม.ษ. 25602677726777267776500
19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25602577725777257776500
Posted in Taiwan.