ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน BY TG

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน BY TG

ทัวร์ไทเป
  • นำท่านไปเยือนเกาะไต้หวัน โดยสายการบินไทย
  • นำท่านเที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
  • พาท่านล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
  • ชมเศียรราชินประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
  • นำท่านตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
  • ชมตึกไทเป 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน BY TG

สายการบินไทย

ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน BY TG pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน BY TG

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้

ทัวร์ไทเป วันที่ 2 : นำท่านสู่เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง– อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว

ทัวร์ไทเป ราคาถูก วันที่ 3 :นำท่านสู่ ไทจง- โรงงานพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง –ศูนย์ COSMETIC - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - ตลาดซีเหมินติง

เที่ยวไต้หวัน วันที่ 4 : นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-กรุงเทพฯ

เที่ยวไต้หวันราคาถูก

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
30 เม.ษ. 25603-พ.ค.-602390023900239005500
6-พ.ค.-609-พ.ค.-602390023900239005500
10-พ.ค.-6013-พ.ค.-602390023900239005500
13-พ.ค.-6016-พ.ค.-602290022900229005500
18-พ.ค.-6021-พ.ค.-602290022900229005500
20-พ.ค.-6023-พ.ค.-602290022900229005500
25-พ.ค.-6028-พ.ค.-602290022900229005500
1-มิ.ย.-604-มิ.ย.-602290022900229005500
8-มิ.ย.-6011-มิ.ย.-602290022900229005500
10-มิ.ย.-6014-มิ.ย.-602290022900229005500
Posted in Taiwan.