ทัวเกาหลี เที่ยวเกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวเกาหลี เที่ยวเกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน

ทัวเกาหลี
  • ออกเดินทางโดยสายการบิน จินแอร์ สายการบินในเครือ KOREAN AIR
  • ฟรี น้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม
  • เที่ยวชมหมู่บ้านเทพนิยายชื่อดัง  พร้อมนำท่าน ชมป้อมฮวาซองที่เป็น 1ในมรดกโลกจากยูเนสโก
  • สนุกสนานกับเอเวอร์แลนด์ ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร์ เยือนพระราชวังถ็อกซูกุง
  • เดินเล่นหมู่บ้านบุกชนฮันอก ช็อปปิ้งแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน อินซาดง ดิวตี้ฟรี เมียงดง
  • เรียนทำคิมบับ พร้อมถ่ายภาพชุดประจำชาติเกาหลี

ทัวเกาหลี เที่ยวเกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน

รหัส KR-WD075

สายการบิน จินแอร์ ราคาเริ่มเพียง 15,900 บาท/ ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

ทัวเกาหลี เที่ยวเกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทาง ทัวเกาหลี เที่ยวเกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) วันที่ 2 : นำท่านเข้าสู่หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ - ถ้ำควางเมียง - โซยางคัง SKYWALK - Yeoju Premium Outlets

ทัวร์เกาหลี โซล วันที่ 3 : นำท่านเข้าชมป้อมฮวาซอง - สนุกตื่นเต้น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC SHOP - เข้าเที่ยวชม โซลทาวเวอร์ - ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า - ช้อปปิ้งทงแดมุน

เที่ยวเกาหลี โซล วันที่ 4 : ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่วงซากุระบาน) - ศูนย์โสมรัฐบาล - น้ำมันสนเข็มพระราชวังถ็อกซูกุง - หมุ่บ้านบุกชนฮันอก - เรียนทำคิมบับ + พร้อมใส่ชุดฮันบก - วัดโชเกซา - DUTY FREE - ช็อปปิ้งเมียงดง

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็ตนามู - พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM (อินซาดง) -SUPER MARKET

เที่ยวเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
01 มี.ค 256005 มี.ค 25601690016900169006900
02 มี.ค 256006 มี.ค 25601690016900169006900
03 มี.ค 256007 มี.ค 25601690016900169006900
04 มี.ค 256008 มี.ค 25601590015900159006900
05 มี.ค 256009 มี.ค 25601590015900159006900
06 มี.ค 256010 มี.ค 25601590015900159006900
07 มี.ค 256011 มี.ค 25601590015900159006900
08 มี.ค 256012 มี.ค 25601690016900169006900
09 มี.ค 256013 มี.ค 25601690016900169006900
10 มี.ค 256014 มี.ค 25601690016900169006900
11 มี.ค 256015 มี.ค 25601590015900159006900
12 มี.ค 256016 มี.ค 25601590015900159006900
13 มี.ค 256017 มี.ค 25601590015900159006900
14 มี.ค 256018 มี.ค 25601590015900159006900
15 มี.ค 256019 มี.ค 25601690016900169006900
16 มี.ค 256020 มี.ค 25601690016900169006900
17 มี.ค 256021 มี.ค 25601690016900169006900
18 มี.ค 256022 มี.ค 25601590015900159006900
19 มี.ค 256023 มี.ค 25601590015900159006900
20 มี.ค 256024 มี.ค 25601590015900159006900
21 มี.ค 256025 มี.ค 25601590015900159006900
22 มี.ค 256026 มี.ค 25601690016900169006900
23 มี.ค 256027 มี.ค 25601690016900169006900
24 มี.ค 256028 มี.ค 25601690016900169006900
25 มี.ค 256029 มี.ค 25601590015900159006900
26 มี.ค 256030 มี.ค 25601590015900159006900
27 มี.ค 256031 มี.ค 25601790017900179006900
28 มี.ค 256001 เม.ษ. 25601790017900179006900
29 มี.ค 256002 เม.ษ. 25601790017900179006900
30 มี.ค 256003 เม.ษ. 25601790017900179006900
31 มี.ค 256004 เม.ษ. 25601790017900179006900
01 เม.ษ. 256005 เม.ษ. 25601890018900189006900
02 เม.ษ. 256006 เม.ษ. 25601890018900189006900
03 เม.ษ. 256007 เม.ษ. 25601890018900189006900
04 เม.ษ. 256008 เม.ษ. 25601890018900189006900
08 เม.ษ. 256012 เม.ษ. 25601990019900199006900
09 เม.ษ. 256013 เม.ษ. 25601990019900199006900
10 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 25602090020900209006900
11 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 25602390023900239006900
12 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 25602590025900259006900
13 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25602390023900239006900
14 เม.ษ. 256018 เม.ษ. 25602090020900209006900
15 เม.ษ. 256019 เม.ษ. 25601990019900199006900
17 เม.ษ. 256021 เม.ษ. 25601690016900169006900
18 เม.ษ. 256022 เม.ษ. 25601690016900169006900
19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25601790017900179006900
20 เม.ษ. 256024 เม.ษ. 25601790017900179006900
21 เม.ษ. 256025 เม.ษ. 25601790017900179006900
22 เม.ษ. 256026 เม.ษ. 25601690016900169006900
23 เม.ษ. 256027 เม.ษ. 25601690016900169006900
24 เม.ษ. 256028 เม.ษ. 25601690016900169006900
25 เม.ษ. 256029 เม.ษ. 25601690016900169006900
26 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 25601790017900179006900
27 เม.ษ. 25601-พ.ค.-602090020900209006900
28 เม.ษ. 25602-พ.ค.-601990019900199006900
29 เม.ษ. 25603-พ.ค.-601890018900189006900
30 เม.ษ. 25604-พ.ค.-601890018900189006900
1-พ.ค.-605-พ.ค.-601590015900159006900
2-พ.ค.-606-พ.ค.-601590015900159006900
3-พ.ค.-607-พ.ค.-601690016900169006900
4-พ.ค.-608-พ.ค.-601690016900169006900
5-พ.ค.-609-พ.ค.-601690016900169006900
6-พ.ค.-6010-พ.ค.-601590015900159006900
7-พ.ค.-6011-พ.ค.-601590015900159006900
8-พ.ค.-6012-พ.ค.-601590015900159006900
9-พ.ค.-6013-พ.ค.-601590015900159006900
10-พ.ค.-6014-พ.ค.-601690016900169006900
11-พ.ค.-6015-พ.ค.-601690016900169006900
12-พ.ค.-6016-พ.ค.-601690016900169006900
13-พ.ค.-6017-พ.ค.-601590015900159006900
14-พ.ค.-6018-พ.ค.-601590015900159006900
15-พ.ค.-6019-พ.ค.-601590015900159006900
16-พ.ค.-6020-พ.ค.-601590015900159006900
17-พ.ค.-6021-พ.ค.-601690016900169006900
18-พ.ค.-6022-พ.ค.-601690016900169006900
19-พ.ค.-6023-พ.ค.-601690016900169006900
20-พ.ค.-6024-พ.ค.-601590015900159006900
21-พ.ค.-6025-พ.ค.-601590015900159006900
22-พ.ค.-6026-พ.ค.-601590015900159006900
23-พ.ค.-6027-พ.ค.-601590015900159006900
24-พ.ค.-6025-พ.ค.-601690016900169006900
25-พ.ค.-6029-พ.ค.-601690016900169006900
26-พ.ค.-6030-พ.ค.-601690016900169006900
27-พ.ค.-6031-พ.ค.-601590015900159006900
28-พ.ค.-601-มิ.ย.-601590015900159006900
29-พ.ค.-602-มิ.ย.-601590015900159006900
30-พ.ค.-603-มิ.ย.-601590015900159006900
Posted in Korea.