ทัวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ เวียนนามกลาง เวียดนามใต้ 6 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวเวียดนาม เทียวเวียดนามเหนือ เวียนนามกลาง เวียดนามใต้ 6 วัน 4 คืน

ทัวเวียดนาม
  • พาท่านออกเดินทางสู่เวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
  • นำท่านเที่ยวเมือง “เว้” อาณาจักรโบราณ พาท่านล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
  • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เที่ยว “ฮอยอัน” ถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ถนน 36 สาย ชมการแสดงโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  • พิเศษ ! เมนูอาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***

ทัวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ เวียนนามกลาง เวียดนามใต้ 6 วัน 4 คืน

รหัส VN-GO022

สายการบินเวียดนามSOLD OUT

ทัวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ เวียนนามกลาง เวียดนามใต้ 6 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ เวียนนามกลาง เวียดนามใต้ 6 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน วันที่ 2 : นำท่านสู่ฮาลอง – ฮานอยเป็นเมืองที่แม่น้ำไหลผ่าน – อ่าวฮาลองเบย์ - ทะเลสาบคืนดาบ – ชมหินงอก หินย้อยที่สวยงามจากถ้ำนางฟ้า – วัดหง๊อกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมการแสดงโชว์หุ่นกระบอกน้ำ เวียดนาม ทัวร์ วันที่ 3 : ฮานอย – เคารพสุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว –บินภายใน -ดานัง –ฮอยอัน-ดานัง ทัวร์เวียดนาม ฮานอย วันที่ 4 : ดานัง – เว้ อาณาจักรโบราณ –วัดลิงอื๋ง - ล่องเรือแม่น้ำหอม -วัดเจดีย์เทียนหมู - เว้ วันที่ 5 : เว้ (บินภายในประเทศ)– โฮจิมินห์ –โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ทัวร์เวียนนามกลาง วันที่ 6 : โฮจิมินห์– เดินทางกลับกรุงเทพฯ  อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
12-ต.ค.-5917-ต.ค.-592090019900189006000
19-ต.ค.-5924-ต.ค.-592190020900199006000
7-ธ.ค.-5912-ธ.ค.-592190020900199006000
Posted in Vietnam.