เที่ยวซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

เที่ยวซาปา
  • นำท่านไปเที่ยวชมความงดงามธรรมชาติ ของ “ซาปา” เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
  • สัมผัสชมบรรกาศธรรมชาติการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต
  • พาท่านกินลม ชมวิวกับความงดงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน
  • ผ่อนคลายจากการเดินทางไปกับสายน้ำ ที่น้ำตก SILVER WATER FALL
  • พาท่านคารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำถนน 36 สาย

เที่ยวซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน รหัส VN-ZG016

 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางสนามบินดอนเมือง – นำท่านสู่ฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบใหญ่ที่สุดของฮานอย–วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ซาปา – LOVE MARKET เมืองซาปา ทัวร์ฮานอย ราคาถูก วันที่ 2 : ซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง –เที่ยวชม หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL น้ำตกสีเงิน –หมู่บ้านตะวัน สะพานข้ามแม่น้ำด้วยหวาย – ตลาดซาปา ทัวร์เวียดนาม ฮานอย วันที่ 3 : ซาปา – ลาวไก – COC LEU MARKET– ฮานอย–ชมการแสดงโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วันที่ 4 : ฮานอย – CITY TOUR HANOI – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – เลือกซื้อสินค้า ถนน 36 สาย เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
2-ธ.ค.-595-ธ.ค.-591590015900159004500
4-ธ.ค.-597-ธ.ค.-591590015900159004500
16-ธ.ค.-5919-ธ.ค.-591390013900139003500
23-ธ.ค.-5926-ธ.ค.-591490014900149004500
25-ธ.ค.-5928-ธ.ค.-591490014900149004500
Posted in Vietnam.