เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ทัวร์โตเกียว STRONG AUTUMN 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ทัวร์โตเกียว STRONG AUTUMN 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว
  • ออกเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์
  • พาท่านไปสัมผัสบรรยากาศของสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
  • นำท่านไปขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
  • พาท่านไปเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่วโตเกียวสกายทรี
  • ให้ท่านไปช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

เที่ยวโตเกียว ทัวร์โตเกียว STRONG AUTUMN 5 วัน 3 คืน

รหัส JP - ZG 131 สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวโตเกียว ทัวร์โตเกียว STRONG AUTUMN 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ทัวร์โตเกียว STRONG AUTUMN 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : ถึงนาริตะ - ถ่ายรูปที่ระลึกกับโตเกียวสกายทรี–พาท่านเข้าชมวัดอาซากุสะ - พาท่านไปช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท พักผ่อนอาบน้ำแร่ธรรมชาติ + พร้อมเมนูอาหารทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM - พาท่านไปช้อปปิ้งชินจูกุ

เที่ยวโตเกียว วันที่ 4 : ให้ท่านอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

ทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5 : นาริตะ - เดินทางกลัลสู่สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
2-ต.ค.-596-ต.ค.-592990029900299008000
6-ต.ค.-5910-ต.ค.-593090030900309008000
9-ต.ค.-5913-ต.ค.-592990029900299008000
12-ต.ค.-5916-ต.ค.-593090030900309008000
13-ต.ค.-5917-ต.ค.-593090030900309008000
14-ต.ค.-5918-ต.ค.-593090030900309008000
15-ต.ค.-5919-ต.ค.-592990029900299008000
16-ต.ค.-5920-ต.ค.-592990029900299008000
19-ต.ค.-5923-ต.ค.-593390033900339008000
20-ต.ค.-5924-ต.ค.-593590035900359008000
21-ต.ค.-5925-ต.ค.-593590035900359008000
22-ต.ค.-5926-ต.ค.-593590035900359008000
23-ต.ค.-5927-ต.ค.-593590035900359008000
26-ต.ค.-5930-ต.ค.-593090030900309008000
27-ต.ค.-5931-ต.ค.-593090030900309008000
28-ต.ค.-591-พ.ย.-593090030900309008000
29-ต.ค.-592-พ.ย.-592990029900299008000
30-ต.ค.-593-พ.ย.-592990029900299008000
2-พ.ย.-596-พ.ย.-593090030900309008000
3-พ.ย.-597-พ.ย.-593090030900309008000
4-พ.ย.-598-พ.ย.-593090030900309008000
5-พ.ย.-599-พ.ย.-592990029900299008000
6-พ.ย.-5910-พ.ย.-592990029900299008000
9-พ.ย.-5913-พ.ย.-593090030900309008000
10-พ.ย.-5914-พ.ย.-593090030900309008000
11-พ.ย.-5915-พ.ย.-593090030900309008000
12-พ.ย.-5916-พ.ย.-592990029900299008000
13-พ.ย.-5917-พ.ย.-592990029900299008000
16-พ.ย.-5920-พ.ย.-593090030900309008000
17-พ.ย.-5921-พ.ย.-593090030900309008000
18-พ.ย.-5922-พ.ย.-593090030900309008000
19-พ.ย.-5923-พ.ย.-592990029900299008000
20-พ.ย.-5924-พ.ย.-592990029900299008000
23-พ.ย.-5927-พ.ย.-593090030900309008000
24-พ.ย.-5928-พ.ย.-593090030900309008000
25-พ.ย.-5929-พ.ย.-593090030900309008000
26-พ.ย.-5930-พ.ย.-592990029900299008000
27-พ.ย.-591-ธ.ค.-592990029900299008000
30-พ.ย.-594-ธ.ค.-593090030900309008000
Posted in Japan.