เที่ยวนครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวนครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวนครวัด นครธม
  • นำท่านดินแดนแห่งอารยธรรม ปราสาทนครวัด ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
  • สัมผัสบรรยากาศการล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เยือน WAT THMEY (ทุ่งสังหาร) อนุสรณ์สถานที่เป็นสิ่งเตือนใจของชาวกัมพูชา ในอดีตที่ผ่านมา
  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา
  • ออกเดินทางสู่ประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน แอร์เอเชีย หรือ สายการบินไทยสไมล์

เที่ยวนครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

รหัส KH-GO005

สายการบินไทยสมาย ราคาเพียง 13,900 บาท/ท่าน

เที่ยวนครวัด นครธม แพ็คเกจกัมพูชา 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวนครวัด นครธม แพ็คเกจกัมพูชา 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สักการะขอพร องค์เจ๊ก องค์จอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - สัมผัสธรรมชาติดพาล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในเขมร ทัวร์นครวัด นครธม วันที่ 2 : พาท่านแวะชม ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม ทางเข้าประสาทจะร่มรื่นไปได้พรรณไม้ - นครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน วันที่ 3 : วัดใหม่ – อิสระชอปปิ้ง ตลาดซาจ๊ะ – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – บารายตะวันตก อ่างเก็บน้ำ – ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าใหม – ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ – กรุงเทพ ฯ ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
31 มี.ค 256002 เม.ษ. 25601390013900139003200
01 เม.ษ. 256003 เม.ษ. 25601390013900139003200
07 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 25601490014900149003200
12 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 25601790017900179003200
13 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 25601790017900179003200
14 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 25601790017900179003200
15 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25601790017900179003200
21 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25601390013900139003200
22 เม.ษ. 256024 เม.ษ. 25601390013900139003200
28 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 25601390013900139003200
29 เม.ษ. 25601-พ.ค.-601590015900159003200
5-พ.ค.-607-พ.ค.-601590015900159003200
6-พ.ค.-608-พ.ค.-601590015900159003200
12-พ.ค.-6014-พ.ค.-601390013900139003200
13-พ.ค.-6015-พ.ค.-601390013900139003200
19-พ.ค.-6021-พ.ค.-601390013900139003200
20-พ.ค.-6022-พ.ค.-601390013900139003200
26-พ.ค.-6028-พ.ค.-601390013900139003200
27-พ.ค.-6029-พ.ค.-601390013900139003200
2-มิ.ย.-604-มิ.ย.-601390013900139003200
3-มิ.ย.-605-มิ.ย.-601390013900139003200
9-มิ.ย.-6011-มิ.ย.-601390013900139003200
10-มิ.ย.-6012-มิ.ย.-601390013900139003200
16-มิ.ย.-6018-มิ.ย.-601390013900139003200
17-มิ.ย.-6019-มิ.ย.-601390013900139003200
23-มิ.ย.-6025-มิ.ย.-601390013900139003200
24-มิ.ย.-6026-มิ.ย.-601390013900139003200
30-มิ.ย.-602-ก.ค.-601390013900139003200
Posted in Cambodia.