เที่ยวบาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวบาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี
  • นำท่านไปชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต ชม วัดอุลันดานูบราตัน
  • นำท่านไปชมวัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบหมู่บ้าน  จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด
  • ชม วัดถ้ำช้าง 1 ในสถานที่สำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเกาะบาหลี
  • นำท่านชมอนุสาวรีย์ BAJRA SANDHI สัญลักษณ์ของการต่อสู้ เพื่ออิสรภาพของชาวบาหลี
  • เมนูพิเศษ...ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกร 500 กรัม!!! ชมบรรยากาศริมชายหาดจิมบารัน

เที่ยวบาหลี  ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย ราคาเริ่ม 23,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวบาหลี  ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทาง เที่ยวบาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – บาหลี - วัดอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – นำท่านชมการแสดงระบำไฟ KACAK FIRE DANCE

บาหลี ทัวร์ วันที่ 2 : พาท่านไปวัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน

ทัวร์บาหลี ราคาถูก วันที่ 3 : พาท่านชมระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง มรดกโลกของบาหลี

เทียวอินโดนีเซีย วันที่ 4 : พาท่านไปชมอนุสาวรีย์ BAJRA SANDHI - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ ฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
17 พ.ค. 256024 พ.ค. 256049,99949,99949,9999,000
07 มิ.ย. 256014 มิ.ย. 256049,99949,99949,9999,000
Posted in ฺฺBali.