เที่ยวปักกิ่ง ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวปักกิ่ง ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวปักกิ่ง
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเทียนสิน โดยสายการบิน NOK SCOOT
  • นำท่านเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
  • นำท่านไปสัมผัสด้วยตาตนเองถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียน
  • นำท่านไปช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจที่ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฟู่จิ่ง
  • นำท่านลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ อาหารแต้จิ๋ว  อาหารกวางตุ้ง  เป็ดปักกิ่ง

เที่ยวปักกิ่ง ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน

รหัส CN-HC094

สายการบินนกสกู๊ต SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

เที่ยวปักกิ่ง ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียกการเดินทางเที่ยวปักกิ่ง ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – เทียนสิน วันที่ 2 : นำท่านสู่เทียนจิน - ไปสัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง - พาท่านไปร้านชา - พาท่านชมหอฟ้าเทียนถาน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านผ้าไหม - กายกรรมปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน - พาท่านชมพระราชวังกู้กง - ร้านผีซิ่ว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - ร้านไข่มุก - พระราชวังอวี้เหอหยวน ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันที่ 4 :นำท่านแวะชม ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิง ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก วันที่ 5 : นำท่านเที่ยวปักกิ่ง - เทียนสิน (รถ) - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - กรุงเทพฯ  อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
12-ส.ค.-5916-ส.ค.-591790017900179005500
26-ส.ค.-5930-ส.ค.-591690016900169004500
2-ก.ย.-596-ก.ย.-591690016900169004500
9-ก.ย.-5913-ก.ย.-591690016900169004500
16-ก.ย.-5920-ก.ย.-591690016900169004500
23-ก.ย.-5927-ก.ย.-591690016900169004500
Posted in China.