เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า
  • นำท่านออกเดินทางบินตรงไปสู่มาเก๊าโดยสายการบิน แอร์เอเชีย
  • นำท่านแวะชม อลังการโชว์หยวนหมิง ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
  • นำท่านไปขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดผู่ถ่อช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
  • นำท่านไปกราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว
  • นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี
  • นำท่านชม วิหารเซนต์พอลสัมผัสบรรยากาศของ THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย

เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก จูไห่ 3 วัน 2 คืน

รหัส HK-PH091 สายการบินแอร์เอเชีย SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก จูไห่ 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – จูไห่ – สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง วันที่สอง : นำท่านเที่่ยวจูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” - วัดผู่ถ่อ - บัวหิมะ – ชมหยก – ร้านผ้าไหม- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ วันที่สาม : นำท่านเที่ยววัดไป๋หลิน –มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล -THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
6-ต.ค.-598-ต.ค.-598888888888882500
7-ต.ค.-599-ต.ค.-598888888888882500
9-ต.ค.-5911-ต.ค.-598888888888882500
10-ต.ค.-5912-ต.ค.-598888888888882500
13-ต.ค.-5915-ต.ค.-598888888888882500
14-ต.ค.-5916-ต.ค.-598888888888882500
15-ต.ค.-5917-ต.ค.-598888888888882500
16-ต.ค.-5918-ต.ค.-598888888888882500
17-ต.ค.-5919-ต.ค.-598888888888882500
18-ต.ค.-5920-ต.ค.-598888888888882500
19-ต.ค.-5921-ต.ค.-598888888888882500
20-ต.ค.-5922-ต.ค.-598888888888882500
21-ต.ค.-5923-ต.ค.-599999999999992500
22-ต.ค.-5924-ต.ค.-599999999999992500
23-ต.ค.-5925-ต.ค.-599999999999992500
24-ต.ค.-5926-ต.ค.-598888888888882500
25-ต.ค.-5927-ต.ค.-598888888888882500
26-ต.ค.-5928-ต.ค.-598888888888882500
27-ต.ค.-5929-ต.ค.-598888888888882500
Posted in Hong Kong.