เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน

เที่ยวรัสเซีย
  • ออกเดินทางด้วยสายการบินระดับ 4 ดาว  แอร์แอสตานา
  • นำท่านเที่ยวชมกรุงมอสโคว์ มหานครที่วิจิตรตระการตาแห่งสถาปัตยกรรม
  • นำท่านเที่ยวชมรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, พร้อมนำท่านชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
  • นำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์ ถนนอารบัต
  • นำท่านไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดวิหารเซนต์บาซิล ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง
  • นำท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟด่วน SAPSAN จากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  • นำท่านไปตามรอยประวัติศาสตร์เมือง “เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” ราชินีแห่งยุโรปเหนือ

เที่ยวรัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Air Astana (KC)  SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวรัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทางทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – อัลมาตี้ (คาซัคสถาน) – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (รัสเซีย) วันที่ 2 : นำท่านสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ปีเตอร์ฮอฟ– พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส  – ป้อมปีเตอร์และปอล เที่ยวรัสเซีย ราคาถูก วันที่ 3 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – นั่งรถไฟด่วน SAPSAN จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโคว์ ทัวร์รัสเซีย วันที่ 4 : นำท่านเที่ยวชมพระราชวังเครมลิน – จัตุรัสวิหาร – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– ถนนอารบัต – โบสถ์อัสสัมชัญ ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก วันที่ 5 : นำท่านสู่มอสโคว์ – สแปร์โร่ฮิลล์ – จัตุรัสแดง – สถานีรถไฟใต้ดิน – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน – ห้างกุม  – แอสตาน่า– สนามบินเซอเรเมตเยวา เที่ยวมอสโคว์ วันที่ 6 : ออกจากแอสตาน่า – กรุงเทพฯ
Posted in Russia.