เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน

เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์
  • ออกเดินทางบินตรงสู่รัสเซีย โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์
  • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน
  • เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย
  • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET
  • ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เมืองซาร์กอร์ส
  • ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
  • ***เมนูพิเศษที่พลาดไม่ได้ RUSSIA VODKA เเละ ไข่ปลาคาเวียร์**

เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน

รหัส RU-GO021

สายการบินการ์ต้า

   ราคาเริ่มต้นเพียง 34,900 บาท/ท่าน

เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน pdf  

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่ 2 : นำท่านสู่กรุงโดฮา – สนามบินดามาเดียดา (มอสโคว์) – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต

เทียวมอสโคว์ วันที่ 3 : มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

จัสตุรัสแดง วันที่ 4 : ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์

เที่ยวจัสตุรัสแดง

วันที่ 5 : มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ –สนามบิน

สถานที่ท่องเที่ยวรัสเซีย

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
12-ม.ค.-6017-ม.ค.-603490034900349003500
26-ม.ค.-6031-ม.ค.-603490034900349003500
2-ก.พ.-607-ก.พ.-603490034900349003500
9-ก.พ.-6014-ก.พ.-603490034900349003500
16-ก.พ.-6021-ก.พ.-603490034900349003500
23-ก.พ.-6028-ก.พ.-603490034900349003500
02 มี.ค 256007 มี.ค 25603490034900349003500
09 มี.ค 256014 มี.ค 25603490034900349003500
16 มี.ค 256021 มี.ค 25603490034900349003500
23 มี.ค 256028 มี.ค 25603490034900349003500
Posted in Russia.