เที่ยวลาว หลวงพระบาง ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวลาว หลวงพระบาง ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

เที่ยวลาว หลวงพระบาง
  • ออกเดินทางสู่ประเทศลาวโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
  • พาท่านชมหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าและ เที่ยวชมตลาดเช้า
  • เมืองหลวงพระบางชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสีช้อปปิ้ง เที่ยวชมตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน
  • สัมผัสศิลปะพื้นบ้านชาวลาวชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี
  • นำท่านเที่ยวชมวัดเชียงทอง อัญมณี แห่งสถาปัตยกรรมลาว

เที่ยวลาว หลวงพระบาง ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

รหัส LA-GO012

 สายการบินแอร์เอเชีย

   ราคาเพียง 10,900 บาท/ท่าน

เที่ยวลาว หลวงพระบาง ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวลาว หลวงพระบาง ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก- วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง อารยะธรรมสถาปัตยกรรมลาว- ขึ้นบันได 328 ขั้น ขอพรพระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา

ทัวร์หลวงพระบาง วันที่ 2 :ร่วมกัน ใส่บาตรข้าวเหนียว - เดินเที่ยวชม ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ ชมวิถีชีวิตชาวลาว-น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม เป็นวัดที่เกิดจากเงิน 100,000 กีบ

เที่ยวลาวหลวงพระบาง วันที่ 3 : วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อ- นำท่านสู่ ตลาดดารา - วัดโพนเพา - หลวงพระบาง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
4-พ.ย.-596-พ.ย.-591490014900149003200
17-พ.ย.-5919-พ.ย.-591490014900149003200
18-พ.ย.-5920-พ.ย.-591490014900149003200
19-พ.ย.-5921-พ.ย.-591490014900149003200
20-พ.ย.-5922-พ.ย.-591090010900109003200
24-พ.ย.-5926-พ.ย.-591490014900149003200
25-พ.ย.-5927-พ.ย.-591490014900149003200
26-พ.ย.-5928-พ.ย.-591490014900149003200
27-พ.ย.-5929-พ.ย.-591490014900149003200
3-ธ.ค.-595-ธ.ค.-591690016900169003200
4-ธ.ค.-596-ธ.ค.-591690016900169003200
5-ธ.ค.-597-ธ.ค.-591590015900159003200
10-ธ.ค.-5912-ธ.ค.-591690016900169003200
15-ธ.ค.-5917-ธ.ค.-591590015900159003200
22-ธ.ค.-5924-ธ.ค.-591590015900159003200
23-ธ.ค.-5925-ธ.ค.-591690016900169003200
25-ธ.ค.-5927-ธ.ค.-591590015900159003200
28-ธ.ค.-5930-ธ.ค.-591690016900169003200
29-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-591690016900169003200
30-ธ.ค.-591-ม.ค.-601890018900189003200
31-ธ.ค.-592-ม.ค.-601890018900189003200
1-ม.ค.-603-ม.ค.-601690016900169003200
6-ม.ค.-608-ม.ค.-591590015900159003200
8-ม.ค.-6010-ม.ค.-601590015900159003200
13-ม.ค.-6015-ม.ค.-601590015900159003200
14-ม.ค.-6016-ม.ค.-601590015900159003200
15-ม.ค.-6017-ม.ค.-601590015900159003200
20-ม.ค.-6022-ม.ค.-601590015900159003200
21-ม.ค.-6023-ม.ค.-601590015900159003200
22-ม.ค.-6024-ม.ค.-601590015900159003200
26-ม.ค.-6028-ม.ค.-601590015900159003200

 

Posted in Laos.