เที่ยวสวิส ทัวร์สวิส ราคาถูก ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวสวิส ทัวร์สวิส ราคาถูก ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน

เที่ยวสวิส
  • นำท่านบินตรง สวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน สวิตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
  • นำท่านสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีพื้นที่กว่า 70% เป็นภูเขา พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAU) และ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (GORNERGRAT RAILWAY)
  • นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (GORNERGRAT RAILWAY)
  • เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (TOP OF EUROPE) ณ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAU)
  • พาเที่ยวกรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
  • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE)
  • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (MATTERHORN)
  • ชมเมืองเวเว่ย์ (VEVEY) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

เที่ยวสวิส ทัวร์สวิส ราคาถูก ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน

EU-GO088

สายการบิน สวิส ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท/ท่าน

เที่ยวสวิส ทัวร์สวิส ราคาถูก ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวสวิส ทัวร์สวิส ราคาถูก ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ซูริค วันที่ 2 : นำท่านสู่เมืองซูริค – เบิร์น – เจนีวา ศูนย์การประชุมนานาชาติ– โลซานน์ เที่ยวสวิส วันที่ 3 : นำท่านสู่เมืองโลซานน์ – แทซ – เที่ยวชมสถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมท เที่ยวสวิส ราคาถูก วันที่ 4 : นำท่านเที่ยวเมืองเซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 5 : อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 6 : นำท่านสู่เมืองลูเซิร์น ที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง– ซูริค – สนามบิน เที่ยวลูเซิน วันที่ 7 : กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
11 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25608590085900859009500
28 เม.ษ. 25604-พ.ค.-607990079900799009500
29 เม.ษ. 25605-พ.ค.-607990079900799009500
30 เม.ษ. 25606-พ.ค.-607990079900799009500
12-พ.ค.-6018-พ.ค.-606990069900699009500
16-พ.ค.-6022-พ.ค.-606990069900699009500
23-พ.ค.-6029-พ.ค.-606990069900699009500
6-มิ.ย.-6012-มิ.ย.-606990069900699009500
13-มิ.ย.-6019-มิ.ย.-606990069900699009500
Posted in Europe.