เที่ยวอิตาลี ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส WONDERFUL 9 วัน 6 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวอิตาลี ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส WONDERFUL 9 วัน 6 คืน

เที่ยวอิตาลี
  • นำท่านเดินทางสู่ประเทศอิตาลีด้วยสายการบินการ์ตาร์
  • พาท่านตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น โคลอสเซียม - มหาวิหารเซนปีเตอร์ หอเอนปิซ่า- เวนิส - ยอดเขาทิตลิส - สะพานไม้ชาเปล - ถ้ำน้ำแข็ง - หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน - ช้อปปิ้งแกเลอรี่ - ลาฟาแยตต์
  • พิเศษ!! ขึ้นกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิส พร้อมชิมเมนูอาหารขึ้นชื่อ พิซซ่าอิตาเลี่ยน สปาเก็ตตี้หมึกดำ หอยเอสคาโก้

เที่ยวอิตาลี ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส WONDERFUL 9 วัน 6 คืน

สายการบินการ์ต้า ราคา 67,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวอิตาลี ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส WONDERFUL 9 วัน 6 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวอิตาลี ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส WONDERFUL 9 วัน 6 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ – โดฮา (กาตาร์) วันที่ 2 : นำท่านสูกรุงโรม - วาติกัน - โคลอสเซี่ยม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ฟลอเรนซ์

เที่ยวอิตาลี วันที่ 3 : นำท่านสู่หอปิซ่า - จัตุรัสดูโอโม่ - หอเอนเมืองปิซ่า - เมืองเวนิส

เที่ยวอิตาลี ฝรั่งเศส วันที่ 4 : นำท่านเที่ยวเมืองเวนิส – จัตุรัสเซนต์มาร์ค- ลูเซิร์น

เที่ยวเวนิส วันที่ 5 : นำท่านสู่ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง

เที่ยวลูเซิน วันที่ 6 : ดิจอง – กรุงปารีส –ถ่ายรูปหอไอเฟล – จัตุรัสคองอาร์ด - แกลอรี่ ลาแฟแยตต์

เที่ยวฝรั่งเศส วันที่ 7 : ให้ท่านอิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)

เที่ยวปารีส วันที่ 8 :ให้ท่านเข้าชม พระราชวังแวซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE – สนามบินปารีส

เที่ยวปารีส ฝรั่งเศส วันที่ 9 : สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
22 มี.ค 256026 มี.ค 256034,90034,90032,9007,500
05 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 256035,90035,90033,9007,500
19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 256034,90034,90032,9007,500
Posted in Europe.