เที่ยวอิหร่าน ทัวร์อิหร่าน HIGHLIGHT IRAN 8 วัน 6 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวอิหร่าน ทัวร์อิหร่าน HIGHLIGHT IRAN 8 วัน 6 คืน

เที่ยวอิหร่าน
  • พาท่านไปชมสวนฟินสไตย์เปอร์เซียในเมืองคาชาน พร้อมชมความสวยงามของคฤหาสน์เศษรฐี
  • พาท่านชมความอลังการ พระราชวังเชเฮลโซตุล ที่ขึ้นชื่อว่า วัง 40 เสา
  • ชมวิหารแว้งค์ ที่เป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่ผสมผสานศิลปะของยุโรปไว้
  • ชมสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อย่างมัสยิดอิหม่าม
  • เดินทางสู่อารยธรรมเปอร์เซีย โดยสายการบินไทย

เที่ยวอิหร่าน ทัวร์อิหร่าน HIGHLIGHT IRAN 8 วัน 6 คืน

รหัส IR - PE 01 สายการบินไทย

ราคาเพียง 59,900 บาท/ท่าน

เที่ยวอิหร่าน ทัวร์อิหร่าน HIGHLIGHT IRAN 8 วัน 6 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวอิหร่าน ทัวร์อิหร่าน HIGHLIGHT IRAN 8 วัน 6 คืน

 

วันที่ 1 : กรุงเทพมหานคร-เตหะราน วันที่ 2 : เมืองคาชาน - สวนฟิน FIN GARDEN - คฤหาสน์เศรษฐี BORUJERDI ANCIENT HOUSE - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ ABYANEH VILLAGE - เมืองอิศฟาฮาน

เตหะราน วันที่ 3 : พระราชวังเชเฮลโซตุน - พระราชวัง ฮาชท์เบเอชท์ - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน- วิหารแว้งค์ -มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ SHEIKH LOTFOLLAH MOSQUE - พระราชวังอาลี คาปู ALI GHAPOU PALACE

เที่ยวเตหะราน วันที่ 4 : เมืองพาซาร์การ์ด - สุสานของพระเจ้าไซรัส CYRUS TOMB - เมืองชีราซ

ทัวร์เปอร์เซีย วันที่ 5 : มัสยิดสีชมพู – คฤหาสน์โบราณ - สุสานฮาเฟซ - อนุสรณ์สถานของท่านฮาเฟซ – อนุสรณ์สถานของท่านอาลี - ป้อมคาริมข่าน - ตลาดวาคิล บาซาร์

อิหร่าน ทัวร์ วันที่ 6 : พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นัค เช รอสตัม - กรุงเตหะราน

ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก วันที่ 7 : พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก SA’AD ABAD PALACE - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย- ตำหนักเขียว GREEN PALACE - พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ที่เคยนั่งครองราชย์ - สนามบิน IKA

เที่ยวอิหร่าน ราคาถูก วันที่ 8 : สนามบินสุวรรรภูมิ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
4-ธ.ค.-5911-ธ.ค.-595990055900539008500
Posted in Iran.