เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า
  • ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบินแอร์เอเชีย
  • เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
  • นำท่านเก็บภาพประทับใจกับสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ รูปปั้นสาวงาม หวีหนี่
  • นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดผู่โถว ช่วยขอพรให้สุขภาพยืนยาว
  • ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

รหัส HK-ZG100

สายการบินแอร์เอเชีย

   ราคาเพียง 11,900 บาท/ท่าน

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ฮ่องกง –สักการะเทพเจ้า วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่กว่าร้อยปี– โรงงานจิวเวอร์รี่ – ชมร้านยา สมุนไพร สินค้าโอท๊อปฮ่องกง– DUTY FREE – จูไห่

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า วันที่ 2 : นั่งรถชวิวทิวทัศน์ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD – หวีหนี่ – ชมวัดผู่โถว – ไข่มุก – ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

ทัวร์มาเก๊า วันที่ 3 : นำท่านสู่จูไห่ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
(เต็ม) 14-ม.ค.-6016-ม.ค.-601199911999119993500
19-ม.ค.-6021-ม.ค.-601199911999119993500
Posted in Hong Kong.