เที่ยวเมืองจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวเมืองจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเมืองจีน
  • นำท่านบินสู่ดินสู่แดนมังกร ประเทศจีนโดยสายการบิน ไทยสมายล์
  • เที่ยวเยือนเมืองจางเจียเจี้ย  อุทยานมรดกโลก เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน
  • นั่งชมกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ขึ้น สู่เขาเทียนเหมินซาน  ชมถ้ำเทียนเหมินต้ง
  • ชมความมหัศจรรย์ของ หน้าผาลอยฟ้า  ทางเดินกระจก ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผา 
  • ให้ท่านเยือนภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่องอวตาร 
  • นำท่านไปขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง ที่สุดในโลก     

เที่ยวเมืองจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา ฉางซา 5 วัน 4 คืน

รหัส CN-TH118

สายการบินไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวเมืองจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เขาเทียนจื่อซาน 4 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวเมืองจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฉางชา

วันที่ 2 : ออกเดินทางจากฉางซา – จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม – นั่งกระเช้า – ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำเทียนเหมินต้ง (ประตูสวรรค์) - หน้าผาลอยฟ้า (เดินทางกระจกรินหน้าผา)

ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก วันที่ 3 : อุทยานจางเจียเจี้ย – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – ภูเขาเทียนจื่อซาน – ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้หล้าอันดับ 1) – ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถรางไฟฟ้า) – ร้านหยก – ร้านยางพารา

เที่่ยวจางเจียเจี้ย ราคาถูก วันที่ 4 : จางเจียเจี้ย – สะพานกระจก – จวินเชิงฮวาเยี้ยน – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – ร้านใบชา วันที่ 5 : จางเจียเจี้ย – หุบเขาป่ายจ้าง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
1-ก.พ.-605-ก.พ.-601590018900189003900
5-ก.พ.-609-ก.พ.-601490017900179003900
7-ก.พ.-6011-ก.พ.-601490017900179003900
8-ก.พ.-6012-ก.พ.-601590018900189003900
9-ก.พ.-6013-ก.พ.-601590018900189003900
10-ก.พ.-6014-ก.พ.-601590018900189003900
11-ก.พ.-6015-ก.พ.-601590018900189003900
12-ก.พ.-6016-ก.พ.-601490017900179003900
13-ก.พ.-6017-ก.พ.-601490017900179003900
14-ก.พ.-6018-ก.พ.-601490017900179003900
15-ก.พ.-6019-ก.พ.-601590018900189003900
16-ก.พ.-6020-ก.พ.-601590018900189003900
19-ก.พ.-6023-ก.พ.-601490017900179003900
21-ก.พ.-6025-ก.พ.-601490017900179003900
22-ก.พ.-6026-ก.พ.-601590018900189003900
23-ก.พ.-6027-ก.พ.-601590018900189003900
26-ก.พ.-6002 มี.ค 25601490017900179003900
28-ก.พ.-6004 มี.ค 25601490017900179003900
01 มี.ค 256005 มี.ค 25601590018900189003900
05 มี.ค 256009 มี.ค 25601490017900179003900
07 มี.ค 256011 มี.ค 25601490017900179003900
08 มี.ค 256012 มี.ค 25601590018900189003900
09 มี.ค 256013 มี.ค 25601590018900189003900
12 มี.ค 256016 มี.ค 25601490017900179003900
14 มี.ค 256018 มี.ค 25601490017900179003900
Posted in China.