เที่ยวเยอรมัน ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย โปแลนด์ สโลวัค 9 วัน 6 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวเยอรมัน ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย โปแลนด์ สโลวัค 9 วัน 6 คืน

เที่ยวเยอรมัน
  • นำท่านบินสู่แฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์
  • นำท่านเดินเล่นเมืองไลป์ซิก ที่ชาวเยอรมันเคยยกย่องให้เป็นเมือง “ปารีสน้อย” แล้วไปชมความงดงามอลังการของพระราชวังซองส์ซูซี
  • นำท่านไปเยือนอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่เคยเป็นสถานที่ทำให้เยอรมันแยกออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
  • นำท่านแวะชมความงามของเมืองเดรสเดน ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้”
  • นำท่านไปเยือนเมืองวรอตสวัฟ หรือ COLORFUL CITY ตื่นตากับเหมืองเกลือเวียลีซก้า เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์
  • นำท่านไปย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ สถานที่ที่เคยเป็นค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี

เที่ยวเยอรมัน ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย โปแลนด์ สโลวัค  9 วัน 6 คืน

รหัส EU-GO068

สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์

SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

เที่ยวเยอรมัน ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย โปแลนด์ สโลวัค  9 วัน 6 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวเยอรมัน ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย โปแลนด์ สโลวัค 9 วัน 6 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ดูไบ วันที่ 2 : ออกเดินทางจากดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ – ถนน ZEIL เมืองไลป์ซิก เที่ยวเยอรมัน วันที่ 3 : นำท่านสู่เมืองพอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี - กรุงเบอร์ลิน ทัวร์เยอรมัน วันที่ 4 : นำท่านแวะชมอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน – เช็คพอยท์ชาร์ลี - ประตูบันเดนบรูก - เมืองเดรสเดน – โบสถ์พระแม่มารี – เซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ - พระราชวังสวิงกอร์ ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย วันที่ 5 : นำท่านไปเมืองวรอตสวัฟ - COLORFUL CITY – มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - เมืองคราคูฟ ทัวร์โปแลนด์ วันที่ 6 : นำท่านไปเหมืองเกลือเวียลีซก้า - เมืองคราคูฟ - ป้อมปราการ BARBACAN – จัตุรัสกลางเมือง - ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส เที่ยวโปแลนด์ วันที่ 7 : นำท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – กรุงบราติสลาวา เที่ยวออสเตรีย วันที่ 8 : กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – ถนนคาร์นทเนอร์ ทัวร์ออสเตรีย วันที่ 9 : ดูไบ – กรุงเทพ 

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

Posted in Europe.