เที่ยวโตเกียว ทัวร์โตเกียว ECO TOKYO FULL FLOWER 6 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวโตเกียว ECO TOKYO FULL FLOWER 6 วัน 3 คืน

เที่ยวโตเกียว
  • นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย
  • นำท่านล่องเรือทะเลสาบ อาชิ พาท่านไปสัมผัสทัศนนีย์ภาพที่สวยงาม พาท่านชมความสวยงาม ศาลเจ้าฮาโกเน่
  • ตื่นตาตื่นใจกับชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิชมความงามของซากุระ ณ สวนสาธารณะ
  • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้ามากกว่า 154 ร้าน

เที่ยวโตเกียว ECO TOKYO FULL FLOWER 6 วัน 3 คืน

รหัส ๋JP-GO163

สายการบินไทย

ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท/ท่าน

เที่ยวโตเกียว ฟูจิ ทัวร์โตเกียว ECO TOKYO FULL FLOWER 6 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวโตเกียว ECO TOKYO FULL FLOWER 6 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ วันที่ 2 : สนามบินฮาเนดะ – นำท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – สัมผัสบรรยากาศ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – ผ่อนคลายด้วย แช่น้ำแร่ เที่ยวโตเกียว ราคาถูก วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ชมชิบะซากุระ – ช้อปปิ้ง เที่ยวโตเกียว ฟูจิ วันที่ 4 : ให้ท่านอิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5 :นำท่านสู่ เมืองฮิตาชิ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค – เมืองโทจิกิ – ชมดอกวิสทีเรีย - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ราคาถูก วันที่ 6 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
19 เม.ษ. 256024 เม.ษ. 25604690043900399007900
20 เม.ษ. 256025 เม.ษ. 25604690043900399007900
21 เม.ษ. 256026 เม.ษ. 25604690043900399007900
26 เม.ษ. 25601-พ.ค.-604890045900419007900
27 เม.ษ. 25602-พ.ค.-604890045900419007900
28 เม.ษ. 25603-พ.ค.-604890045900419007900
29 เม.ษ. 25604-พ.ค.-604890045900419007900
Posted in Japan.