เที่ยวโอซาก้า ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 6 วัน 3 คืน

รายละเอียด เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ทัวร์โอซาก้า 6 วัน 3 คืน

เที่ยวโอซาก้า
  • นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
  • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณของชาวญี่ปุ่นไว้อย่างดี พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม
  • นำท่านไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า
  • นำท่านแวะชิมอาหารทะเลสดๆ ผลไม้ตามฤดูกาล ณ ตลาดโอมิโจ เที่ยวชมสวนเคนโระคุเอ็น
  • นำท่านไปชมความสวยงามของหน้าผาโทจินโบ ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ชมวัดกินคะคุจิ และช้อปปิ้ง ณ เมืองคานาซาว่าวันอิสระสามารถซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งในโอซาก้าอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพ

เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ทัวร์โอซาก้า 6 วัน 3 คืน 

ออกเดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

SOLD OUT

เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ทัวร์โอซาก้า 6 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียกการเดินทางเที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ทัวร์โอซาก้า 6 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า วันที่ 2 : ออกจากสนามบินนาโงย่า – นำท่านสู่ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า

ทัวร์โอซาก้า วันที่ 3 : นำท่านชมตลาดเช้าโอมิโจ – สวนเคนโระคุเอ็น – ช้อปปิ้งเมืองคานาซาว่า เมือง AWARA ONSEN – แช่น้ำแร่

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต วันที่ 4 : นำท่านเที่ยวเมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] เมืองโอซาก้า

เที่ยวโอซาก้า เกียวโต วันที่ 5 : ให้ท่านเลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ช้อปปิ้งอิออน วันที่ 6 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
13-ก.ย.-5918-ก.ย.-594090037900339006900
20-ก.ย.-5925-ก.ย.-594090037900339006900
Posted in Japan.