เที่ยวโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้
  • ออกเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินนกแอร์
  • เที่ยวชม มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
  • ชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม
  • ชมสัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
  • ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ตลาดเบนถัน
  • นำท่านไปสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

สายการยินนกแอร์

 ราคาเริ่มต้นเพียง 12,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวโฮจิมินห์ ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ที่ทำการไปรษณีย์ ใหญ่สวยงามที่สุดในเวียดนาม- อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์ สงคราม - ดาลัด ทัวร์เวียดนามใต้ ราคาถูก วันที่ 2 : นำท่านสู่ มุยเน่ - SAND DUNE - FAIRLY STREAM - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง – นครโฮจิมินห์ ทัวร์เวียดนามใต้ มุยเน่ วันที่ 3 :นำท่านสู่ มหานครโฮจิมินห์ – วัดเทียนเฮา - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ เที่่ยวโฮจิมินท์

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
12-ม.ค.-6015-ม.ค.-601290011900109003500
20-ม.ค.-6023-ม.ค.-601290011900109003500
10-ก.พ.-6013-ก.พ.-601390012900119003500
16-ก.พ.-6019-ก.พ.-601290011900109003500
23-ก.พ.-6026-ก.พ.-601290011900109003500
02 มี.ค 256005 มี.ค 25601290011900109003500
09 มี.ค 256012 มี.ค 25601290011900109003500
16 มี.ค 256019 มี.ค 25601290011900109003500
23 มี.ค 256026 มี.ค 25601290011900109003500
Posted in Vietnam.