โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5 วัน 3 คืน

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์ญีปุ่น
  • ออกเดินทางไปสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
  • นำท่านเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ให้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
  • นำท่านชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก ได้ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ
  • นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
  • สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ย้อนรอยสมัยเอโดะ
  • นำท่านไปเยือนเมืองลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองคาวาโกเอะ อิ่มอร่อยกับ เมนูอาหาร ขาปูยักษ์

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5 วัน 3 คืน
รหัส JP-ZG153
สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์ราคาเริ่มเพียง 32,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5 วัน 3 คืน
pdf

รายละเอียดการเดินทางโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : ถึงนาริตะ – เที่ยวชม วนอุทยานฮาโกเน่ – นำท่านไปล่องเรือทะเลสาบอาชิ – เที่ยวชม โอวาคุดานิ – ให้ท่านช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + พร้อมเมนูอาหาร ทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ วันที่ 3 : นำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ราคาถูก วันที่ 4 : นำท่านไปชมซากุระ อันสวยงาม ณ เมืองไซตามะ – เมืองคาวาโหเอะ เมืองเกียวโตน้อย ย้อนยุคสมัยเอโดะ– ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช – โอไดบะ

เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ วันที่ 5 : กรุงเทพฯ -สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
21 มี.ค 256025 มี.ค 25603390033900339008000
22 มี.ค 256026 มี.ค 25603490034900349008000
23 มี.ค 256027 มี.ค 25603490034900349008000
24 มี.ค 256028 มี.ค 25603490034900349008000
25 มี.ค 256029 มี.ค 25603390033900339008000
26 มี.ค 256030 มี.ค 25603390033900339008000
27 มี.ค 256031 มี.ค 25603390033900339008000
28 มี.ค 256001 เม.ษ. 25603390033900339008000
29 มี.ค 256002 เม.ษ. 25603490034900349008000
30 มี.ค 256003 เม.ษ. 25603490034900349008000
31 มี.ค 256004 เม.ษ. 25603490034900349008000
01 เม.ษ. 256005 เม.ษ. 25603290032900329008000
02 เม.ษ. 256006 เม.ษ. 25603290032900329008000
03 เม.ษ. 256007 เม.ษ. 25603290032900329008000
04 เม.ษ. 256008 เม.ษ. 25603290032900329008000
05 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 25603390033900339008000
Posted in Japan.