Grand Holiday Co.,Ltd.

Grand Holiday Co.,Ltd.

688/9 Supalai Park Srinagarindra. Thanon Srinagarindra, Nong Bon Prawet Bangkok. 10250
Tel : 02-361-9688
Fax : 02-361-9600
E-mail : Info@grandholiday.co.th
Office hours Mon-Fri 09.00 -18.30

บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ 11/04334
เลขที่ 688/9 ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-361-9688 แฟกซ์ : 02-361-9600
อีเมล : Info@grandholiday.co.th
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09.00 -18.30

บริษัท แกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด (Grand Holiday Co.,Ltd.) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่ 11/04334 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในต่างประเทศ เช่น ทัวร์อเมริกา ทัวร์ยุโรป ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์กัมพูชา เป็นต้น จัดสัมมนา จัดงานสันทนาการ จัดงาน รื่นเริง นำคณะท่องเที่ยว เป็นหมู่คณะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ให้บริการจัดนำ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศไทย รวมทั้งให้บริการการจองที่พักภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั่วโลก เปิดบริการสายการบิน จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

นอกจากนี้ ทางบริษัท แกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง ทางบริษัทจึงได้จัดทำบริการ สนับสนุน เพิ่มความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนในการแสดงออกสินค้าไปต่างประเทศ (Exhibition Show) เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าทั้งประเภท Exhibitor และ Visitor บริษัท แกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด ได้บริการจัดรูปแบบการเดินทางให้เหมาะสมลงตัวทั้งลูกค้าที่เดินทางไปเพื่อชมงานแสดงสินค้าและลูกค้าที่ต้องการเดินทางเพื่อการแสดงสินค้า
จากหลากหลายบริการหลายรูปแบบ ของ Grand Holiday มีความมุ่งมั่น ให้ความสำคัญบริการที่ประทับใจ มีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในทุก ๆ ระดับ บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยังคงยึดมั่น ความซื่อสัตย์และการบริการที่ประทับใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Grand Holiday